Lista biogramów

Naukowcy

image_pdfPOBIERZ PDFimage_print

Wspominając o polskim wychodźstwie i emigracji, zazwyczaj skupiamy się na losach powstańców, skazańców, etc. – tj. na emigracji politycznej bądź też zarobkowej. Zapominając często o przedstawicielach świata nauki i kultury. Tym samym kwestia ich dorobku naukowego i kulturowego „ginie w świadomości zbiorowej, a przecież już od Wieków Średnich, Polacy byli częścią intelektualnego świata i niewątpliwie dużym zaszczytem dla polskiej nauki”[1] stanowi fakt, że jej przedstawiciele dokonywali przełomowych odkryć, piastowali zaszczytne stanowiska profesorów, rektorów, prorektorów czy dziekanów na wielu znanych i prestiżowych uczelniach świata – m.in. we: Francji, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Rosji, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Peru, Japonii, Australii, Stanach Zjednoczonych i innych państwach.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przedstawicielami nauki polskiej.

[1] T. Skoczek, Przedmowa, [w]: Polacy Profesorami zagranicznych uczelni. Słownik Biograficzny, Warszawa 2022.

Woroniecki Jacek

Woroniecki Jacek

Jacek Adam Woroniecki urodził się 21 grudnia 1878 roku w Lublinie. Maturę zdał w 1898, w IV Gimnazjum Męskim w…

Venulet Jan

Venulet Jan

dr hab. Joanna Pyłat Jan Venulet (ps. “Wir”) – jako twórca „międzynarodowego programu monitorowania leków Światowej Organizacji Zdrowia”, żołnierz Armii…

Szczepanik Edward Franciszek

Szczepanik Edward Franciszek

Katarzyna Otoka, Edward Franciszek Szczepanik – naukowiec, mąż stanu, społecznik – prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) i Światowej…

Makowski Zygmunt Stanisław

Makowski Zygmunt Stanisław

Zygmunt Stanisław Makowski (1922-2005) – prof. dr inż. nauk technicznych, pionier konstrukcji przestrzennych Przedstawiciel „Pokolenia Kolumbów” – urodzony 15 kwietnia…

Lichtarowicz Andrzej

Lichtarowicz Andrzej

Andrzej Lichtarowicz (1930-2015) – prof. dr inż. mechanik, instruktor (podharcmistrz) Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju, działacz katolicki i społeczny…

Dzienisiewicz Jan

Dzienisiewicz Jan

Jan Dzienisiewicz (1913-1988) – dr inż. Urodzony 24 listopada 1913 r. w Filipowie na Suwalszczyźnie. Zmarł 10 stycznia 1988 r.…

Bocheński Józef Maria

Bocheński Józef Maria

Józef Franciszek Emanuel Bocheński urodził się 30 sierpnia 1902 roku we wsi Czuszów, niedaleko Krakowa, w polskiej rodzinie szlacheckiej, jako…

Bobrowski Jan

Bobrowski Jan

Jan Bobrowski (1925-2014) – prof. dr inż. (specjalista inżynierii lądowej i wodnej). Urodzony 31 marca 1925 r. w Konopnicy (woj.…

Adamkiewicz Jerzy Albert

Adamkiewicz Jerzy Albert

ADAMKIEWICZ Jerzy Albert, [w]: Polacy Profesorami zagranicznych uczelni. Słownik Biograficzny, Warszawa 2022. (1887 Kraków – 1958 Montreal, Kanada), prawnik. Wykształcenie:…