O PROJEKCIE

Portal Dziedzictwa Kulturowego Polaków w świecie przyczynić się ma do upowszechnienia i utrwalenia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Polonii i Polaków zagranicą zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Cel zasadniczy projektu stanowi chęć umocnienia dobrego imienia i wizerunku Polski w świecie poprzez propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat światowego dorobku Polaków żyjących poza krajem  (m. in. naukowców, lekarzy, konstruktorów, architektów, artystów, filmowców, osób duchownych, inżynierów, działaczy społecznych i politycznych) i spuścizny kulturowej Polonii i Polaków żyjących poza Polską.