Naukowcy

Mirosław Lekis, dr w zakresie geografii

image_pdfPOBIERZ PDFimage_print

Mirosław Lekis, dr w zakresie geografii

Urodzony 11 października 1919 roku w Płocku. Ukończył gimnazjum przyrodnicze w Płocku. Był ostatnim przedwojennym drużynowym 89 Młodszej Drużyny Harcerskiej (MDH) w Płocku. We wrześniu 1939 roku zaangażowany w prace Harcerskiego Pogotowia Wojennego Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Po kapitulacji przedostał się na Litwę, jednakże wkrótce dostał się do niewoli sowieckiej. Następnie, po podpisaniu układu Sikorski-Majski, trafił do polskiego wojska – służył w 15 Batalionie Strzelców („Wilków”) w 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty, z którą przeszedł szlak bojowy. W 1943 r. otrzymał stopień podporucznika W ramach 2. Korpusu Polskiego brał udział w kampanii włoskiej, walczył w bitwie o Monte Cassino. W bitwie pod Ankoną został ciężko ranny. W ramach rekonwalescencji odesłany do Szkocji. Za waleczność i odwagę odznaczony orderem Virtutti Militari.

Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Studia w zakresie geografii ukończył w St. Andrews University (studiował tu w latach 1945-1948). Następnie, w 1966 roku, uzyskał na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) doktorat z geografii[1].  Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO).  14 stycznia 1999 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. Przyznano mu ró1)nież Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr 17002). Autor opracowania: „Human Ecology on the Romney Marsh”, a także pracy “Re-appraisal of the reasons for the use of direct/indirect hot water storage”, ktorą opublikował w Institution of Heating and Ventilating Engineers.

Pod koniec życia zamieszkał we  Włoszech.

[1] S. Portalski, Zarys historii Polskiego…, s. 103; Rocznik PTNO, 2006/2007, Wrzesień 2008, s. 14.