Naukowcy

Bogdan Zaborski – prof. dr w zakresie geografii, geomorfologii i etnografii

image_pdfPOBIERZ PDFimage_print

Bogdan Zaborski – prof. dr w zakresie geografii, geomorfologii i etnografii.

Urodzony 5 kwietnia 1901 r. w Warszawie. Zmarł 22 lutego 1985 r. w Ottawie – w Kanadzie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przed wojną pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (od 1933 roku docent, a od 1938 roku profesor antropogeografii). Jednocześnie wchodził w skład korpusu oficerów rezerwy w stopniu podporucznika ze starszeństwem (od 1 stycznia 1932). W 1934 r. przydzielony do 5 pułku artylerii ciężkiej w Krakowie.  W chwili wybuchu II wojny światowej wchodził (od 19 września 1939 r. ) w skład Oddziału Służby Geograficznej przy Dowództwie Obrony Lwowa. Po kapitulacji miasta opuścił kraj, uniknął tym samym aresztowania.

Po wojnie przez jakiś czas przebywał w Wielkiej Brytanii. W latach 1946-1948 pełnił funkcję profesora Polish University College (PUC). W 1948 roku wyjechał do Kanady. Tam, od 1948 do 1957 roku, związał się z  McGill University w Montrealu, gdzie pracował jako profesor geografii. Następnie zatrudniony na Uniwersytecie w Ottawie, a od 1966 roku Uniwersytecie Sir George Williamsa w Montrealu. W latach 80-tych związany także z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO). Od 1974 r. członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Kanadzie, a także Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO).

Autor szeregu prac naukowych, m.in. mapy narodowościowej Kresów i Litwy (1922) i współautor mapy etnicznej Euroazji (1960)[1].

 

[1] M. Opioła, Zaborski Bogdan, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 5, …, s. 367; J. Pyłat, PUNO Polski Uniwersytet…