AKTUALNOŚCI MULTIMEDIA

Konferencja ŚRBNP – 8 i 9 X 2023 UKSW

image_pdfPOBIERZ PDFimage_print

W dniach 9-10 października 2023 r. w Auli Schumana Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się tegoroczna, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią przy współpracy z Instytutem Nauk Historycznych UKSW, Światowym Stowarzyszeniem „Republika Polonia”, Kongresem Polonii Amerykańskiej – Oddział Zachodniej Florydy oraz Koalicją Polonii Amerykańskiej. Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków budżetu państwa – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Tegorocznym tematem konferencji była „Rola i zadania Polonii i Polaków za granicą w obronie dobrego imienia Polaków i Polski oraz prawdy historycznej”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk polskich na świecie, a także naukowcy i społecznicy zajmujący się na co dzień tematyką polonijną.

Konferencja tradycyjnie rozpoczęła się od mszy świętej w intencji Polonii i Polaków poza granicami Kraju koncelebrowana w kaplicy UKSW. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Auditorium Maximum, gdzie miały miejsce główne obrady dwudniowej konferencji. Uroczyste otwarcie obrad rozpoczęło się tradycyjnie od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, po czym nastąpiły przemówienia otwierające konferencję Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią – Waltera Wiesława Gołębiewskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji ks. prof. Waldemara Glińskiego. Część inauguracyjną tegorocznej konferencji zakończyła uroczystość wręczenia przez prof. dr hab. Wiesława Wysockiego wyróżnionym w tym roku przez Kapitułę odznaczenia Światowej Rady Badań nad Polonią – Krzyż Polonii za pracę na rzecz Polonii i Polaków na świecie. W 2023 r. do grona odznaczonych dołączyli: prof. dr hab. Jacek Knopek, prof. dr hab. Bogusław Polak oraz dr hab. Michał Polak, prof. PK. Bardzo gratulujemy odznaczonym. Na tym została zakończona uroczystość inauguracyjna konferencji.

W dalszej części pierwszego dnia obrad zebrani badacze Polonii, ale także licznie zebrani studenci i wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz innych uczelni i instytucji z Kraju i zagranicy mogli wysłuchać cennych referatów poświęconych tematyce tegorocznej międzynarodowej konferencji naukowej Światowej Rady Badań nad Polonią. Były to:

prof. Tadeusz Kurek (ŚRBnP): Krótkie rozważania na temat malarstwa portretowego w promowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie.

mgr Wiesław Gołębiewski (ŚRBnP): W sprawie obrony suwerenności i dobrego imienia Polaków i Polski na świecie.

prof. dr hab. Marek Kornat (UKSW): Polscy historycy dyplomacji na emigracji w służbie historiografii i spraw Polski.

dr Błażej Michalewski (ŚRBnP): Polskie parafie rzymskokatolickie za granicą jako miejsce obrony dobrego imienia Polski oraz głoszenia prawdy historycznej.

dr Maria Szonert-Binienda (Libra Institute, Inc., Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”, ŚRBnP): Jak budować na dorobku pokolenia drugiej wojny światowej.

Kamil Margielewicz (Uniwersytet Śląski): Bohaterska i heroiczna walka Polski, z bolszewicką Rosją, oraz III Rzeszą Hitlera, w latach: 1919-1921 oraz 1939-1945. Popularyzacja polskiej postawy.

dr Maciej Jan Mazurkiewicz (badacz niezależny): Ludobójstwo Niemiec na Polakach w czasie II wojny światowej. Walka o prawdę w USA, Włoszech i Polsce.

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (ŚRBnP): Veniam damus petimusque vicissim – Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Kwestia pojednania w polityce środkowoeuropejskiej.

prof. dr hab. Jacek Knopek (ŚRBnP, Politechnika Koszalińska): Dolina Śmierci 1945. W kraju i zagranicą.

dr hab. Joanna Pyłat (ŚRBnP): „Komponenty pamięci” – rola pomników i innych upamiętnień w promowaniu historii i pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Następnie uczestnicy konferencji oraz zebrani goście uczestniczyli w dwugodzinnej dyskusji panelowej na temat „Zadania „Portalu Dziedzictwa Polonii i Polaków za Granicą” Światowej Rady Badań nad Polonią (www.dziedzictwopolonii.pl) w promowaniu historii, dorobku i dobrego imienia Polski i Polaków w świecie”. Do udziału w debacie panelowej dr hab. Joanna Pyłat – moderator dyskusji i redaktor naczelna Portalu zaprosiła następujących naukowców: prof. dr hab. Jacka Knopka, ks. prof. dr hab. Bernarda Kołodzieja, prof. dr hab. Marka Kornata, prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego, prof. dr hab. Jana Żaryna.

Na tym zakończyły się obrady pierwszego dnia konferencji.

W drugim dniu konferencji 10.10.2023 r. uczestnicy mogli wysłuchać kolejnych, cennych referatów poświęconych „Roli i zadaniom Polonii i Polaków za granicą w obronie dobrego imienia Polaków i Polski oraz prawdy historycznej”. Swe wystąpienia zaprezentowali kolejno:

dr Leszek S. Zakrzewski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie): Archiwalia Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Archiwum Akt Nowych jako świadectwo ratowania dziedzictwa polskiego za granicą.

dr Krystyna Zamorska (badacz niezależny): Polonia w USA: Wysoki koszt braku profesjonalizacji i zaangażowania w amerykańskich instytucjach.

mgr Leszek Pawlik (Instytut Polonia, Biblioteka Millennium w Los Angeles, Koalicja Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej, Ośrodek Polski w Los Angeles): Działalność Koalicji Polonii Amerykańskiej w zakresie obrony dobrego imienia Polski i Polaków w USA.

mgr Robert Ernest Czarnowicz (UKSW): Wybrane środki prawne ochrony dobrego imienia Polski i Polaków – przykłady postępowań.

mgr Anastasiia Shutina (UKSW): Miejsca pamięci Polaków w Rosji.

dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (ŚRBnP): Działalność środowisk polskich w Federacji Rosyjskiej na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

dr Michał Sikora (Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego): Publicystyka Stanisława Sopickiego – ambasadora Polski niepodległej.

mgr Hanna Kielich-Rainka (ŚRBnP): Janusz Sporek (1948-2021) – promotor polskiej kultury i obrońca prawdy historycznej (Katyń, „polskie obozy śmierci”).

dr Mirosław Olszycki (badacz niezależny): Stosunek do Polaków innych grup narodowościowych w Brazylii. Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń.

Następnie zebrani mogli obejrzeć film w reżyserii dr. Mirosława Olszyckiego zatytułowany „Kontynent nadziei. Polacy z Ameryki Południowej” (TVP).

Całość dwudniowych obrad zakończyła dyskusja.

W czasie całego czasu trwania konferencji oraz przez pozostały okres roku 2023 członkowie Rady promowali ideę i sam rozbudowywany od 2022 r. Portal Dziedzictwa Polonii dostępny dla wszystkich zainteresowanych pod adresem: www.dziedzictwopolonii.pl Zachęcamy Państwa do regularnego wchodzenia na portal i poznania zbieranych na nim cennych artykułów oraz informacji biograficznych o przedstawicielach i życiu Polonii na świecie autorstwa cenionych badaczy Polonii z Polski i świata.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji za udział. W sposób szczególny dziękujemy władzom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w tym Instytutowi Historii UKSW, za gościnę i pomoc w organizacji konferencji, a partnerom wydarzenia za wsparcie w jego promocji.

Komitet Organizacyjny ŚRBnP

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komitet Organizacyjny ŚRBnP

POSŁUCHAJ REFERATÓW: