Filozofowie Naukowcy

Woroniecki Jacek

image_pdfPOBIERZ PDFimage_print

Jacek Adam Woroniecki urodził się 21 grudnia 1878 roku w Lublinie. Maturę zdał w 1898, w IV Gimnazjum Męskim w Warszawie

            W 1902 roku ukończył stopniem licencjata studia przyrodnicze na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Następnie zapisał się na studia teologiczne, po ukończeniu których (w 1905 roku) wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. 10 marca 1906 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym wyjechał za granicę, odwiedzając Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, Szwajcarię i Włochy. W 1907 roku ponownie wyjechał do Fryburga, gdzie w 1909 roku obronił rozprawę doktorską z filozofii.

            W 1909 wstąpił do zakonu dominikanów i rozpoczął nowicjat w San Domenico da Fiesole, otrzymując imię zakonne Jacek. Po odbyciu nowicjatu został ojcem duchownym konwiktu teologicznego we Fryburgu. Następnie przebywał w Berlinie, a w 1914 roku został przeniesiony do Krakowa, gdzie przez pewien czas prowadził wykłady z etyki w miejscowym studium klasztornym oraz opiekował się tamtejszym archiwum. W 1918 r. został członkiem komisji do badania dziejów PAU.

            W latach 1919-1920 prowadził wykłady z teologii moralnej i etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także pełnił obowiązki rektora KUL (1922-1924).

            W 1929 roku został powołany na profesora dominikańskiego Kolegium Angelicum w Rzymie, gdzie prowadził wykłady ze spekulatywnej teologii moralnej oraz z pedagogiki. W 1930 roku uzyskał najwyższy w zakonie tytuł naukowy, mianowicie magisterium in Sacra Theologia. W 1933 roku z powodu złego stanu zdrowia powrócił do kraju, gdzie zajął się porządkowaniem spraw prowincji oraz pełnił obowiązki rektora Studium Filozoficzno-Teologicznego dominikanów we Lwowie.

            W 1937 roku został przeniesiony, wraz ze Studium Lwowskim, do nowo wybudowanego Kolegium dominikańskiego w Warszawie.

            W 1939 roku przebywał w Krakowie, gdzie po wybuchu wojny zaczął organizować Studium zakonne, w którym prowadził wykłady z teologii moralnej.

Zmarł 18 maja 1949 roku w Krakowie.

Biogram opracowała dr Izabela Andrzejuk

Akademia Bielska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II