Makowski Zygmunt Stanisław

Zygmunt Stanisław Makowski (1922-2005) – prof. dr inż. nauk technicznych, pionier konstrukcji przestrzennych

Przedstawiciel „Pokolenia Kolumbów” – urodzony 15 kwietnia 1922 roku w Warszawie. Zmarł 5 listopada 2005 roku w Londynie.

Przed wojną uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. W czasie okupacji naukę kontynuował na tajnych kompletach prowadzonych przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Z czasem ukończył w zakresie inżynierii budowlanej (w ramach Państwowej Wyższej Szkole Technicznej). W tym czasie angażował się też w działalność konspiracyjną. W 1944 roku jako żołnierz Armii Krajowej walczył w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania więziony w obozie jenieckim koło Sandbostel, w północno-zachodnich Niemczech. Po wyzwoleniu obozu przez Brytyjczyków (29 kwietnia 1945 r.) przedostał się do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Służąc w wojsku kontynuował studia inżynierskie w Reale Universita’ degli Studi di Roma – tj. na uniwersytecie w Rzymie.

 Następnie dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 1947-1949 kontynuował edukację w ramach Polish University College (PUC). Cztery lata później (w 1953 roku) uzyskał doktorat na Imperial College of Science and Technology. Wcześniej pracował jako asystent PUC (1949-1951).

Od 1951 pełnił funkcję wykładowcy (kierownika w laboratorium doświadczalnym konstrukcji rusztowanych i przestrzennych) w City and Guilds College i Imperial College of Science and Technology University of London.

Następnie był profesorem, a także dziekanem Wydziału Inżynierii (1966-1968, 1976-1979, 1984-1987) Uniwersytetu w Surrey i profesor inżynierii lądowej na Wydziale Nauk Technicznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie.

Był też profesorem i dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej na Battersea College of Advanced Technology oraz na Uniwersytecie w Guildford. Prowadził też zajęcia w Middle East Technical University w Ankarze, w Turcji. W 1971 r. otrzymał nagrodę – Special Price of Instytution of Structural Engineers – za skonstruowanie dwóch hangarów na Heathrow. W 1974 r. przyznano mu nagrodę Golden Wing Prize.  Jego konstrukcje prętowe wykorzystywane były (i nadal są) w większości państw świata.

Prof. Makowski był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) i Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Bibliografia:

  1. Portalski, Śp. Prof. dr inż. Zygmunt Stanisław Makowski, w: Rocznik PTNO, 2006/2007, Wrzesień 2008, s. 44-47;
  2. Pyłat, PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn-Pułtusk, s. 128, 162;
  3. Topolska, Makowski Zygmunt Stanisław, [w]: K. Dopierała, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, Toruń 2004.
  4. Archiwum PUNO- akta osobowe; tamże: Sprawozdania Wydziału Nauk Technicznych.
  5. „Technika i Nauka”, nr 16-17, s. 37.